top of page
banner-psw.png
salam_edited.png
WhatsApp_Image_2024-05-28_at_4.48.18_PM__7_-removebg-preview.png

Selamat datang diucapkan kepada semua pengunjung laman web Pusat Kesenian dan Warisan, Universiti Sultan Zainal Abidin. ​ Alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, Pusat Kesenian dan Warisan (PKW) di bawah seliaan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UniSZA) berhasil menyusun semula laman web ini dengan wajah baharu sesuai dengan peredaran masa kini. Menyedari akan kepentingan laman ini sebagai wadah untuk PKW mendekatkan diri dengan pelajar, komuniti UniSZA dan masyarakat, pelbagai info berkaitan PKW dipaparkan bagi memudahkan orang awam melayari dan mendapatkan maklumat berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan yang kami ketengahkan. Maklumat yang dipaparkan di dalam portal ini diharapkan dapat memenuhi keperluan pengunjung dalam memperoleh maklumat terkini yang dipaparkan dari semasa ke semasa berkaitan peranan PKW dalam membimbing pelajar dengan kemudahan serta fasiliti yang tersedia untuk mereka beraktiviti dan berkarya.

Sekian, terima kasih.​

"MALAYSIA MADANI"​

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"​

"Ilmu dan Akhlak"​

Shahzool Hazimin Bin Azizam

Pengarah

bonang_edited_edited.jpg

Latar Belakang

Pusat  Kesenian dan Warisan atau singkatannya (PKW) mula beroperasi pada 1 Januari 2008 dengan nama Pusat Seni & Warisan (PSW) dan ditempatkan di bawah Canselori UniSZA. Walau bagaimanapun, bermula 1 Mei 2013 pusat ini telah ditempatkan di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) ,UniSZA.

Penubuhan PKW ini akan memperkasakan lagi sumbangan para pelajar UniSZA khasnya dalam bidang Kesenian, Kebudayaan dan Warisan. Sumbangan aktif PKW di peringkat IPTA sepanjang tahun 2008-2010 menyebabkan UniSZA dilantik menjadi Timbalan Pengerusi MAKUM IPTA (Majlis Kebudayaan Universiti-universiti Malaysia) sesi 2011/2012 dan seterusnya dilantik sebagai Pengerusi MAKUM bagi sesi 2013/2015 buat pertama kali dalam sejarah Sekretariat MAKUM selama 3 tahun.

Sehingga kini PKW telah berupaya menarik minat mahasiswa-mahasiswi dan kakitangan universiti untuk mengembangkan lagi bakat seni dan menggunakan masa senggang mereka dengan lebih bermakna, sekaligus dapat melahirkan graduan UniSZA dan kakitangan yang seimbang rohani, jasmani, emosi dan intelek serta multi-skill. Pusat ini juga telah membantu memberi nilai tambah dan menghidupkan suasana kampus yang lebih ceria. Adalah diharapkan sumbangan PKW melalui bidang kesenian, kebudayaan dan warisan akan menjadi pelengkap ke arah memperkasakan lagi nama Universiti Sultan Zainal Abidin menjadi lebih kompetitif dan cemerlang.

Visi

Menjadi sebuah Pusat Kesenian dan Warisan yang proaktif, inovatif, prihatin dan cemerlang untuk memulihara kesenian dan warisan Terengganu.

Misi

Melahirkan graduan berilmu dan terdidik yang mempunyai kepelbagaian kebolehan dan bakat dalam ilmu kesenian dan kebudayaan.

Objektif dan Fungsi Penubuhan

Dengan bermulanya operasi Pusat Kesenian dan Warisan didalam UniSZA, ianya akan berperanan membantu Universiti Sultan Zainal Abidin ;

 •  Untuk memulakan supporting activities dan soft skill dalam bidang kesenian dan           kebudayaan di kalangan mahasiswa dan kakitangan UniSZA.

 • Untuk meyediakan perkhidmatan dan bantuan dalam pelaksanakan aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan di kampus UniSZA.

 • Menyediakan ruang dan peluang kepada semua pelajar UniSZA yang berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti kelab-kelab kesenian seperti ;

 1. Kelab De'Mahameru ( Muzik Moden).

 2. Kelab Pesona Tari (Tarian Tradisional/ Rakyat / Moden).

 3. Kelab Muzik Gamelan.

 4. Kelab Citra Pusi (KERiSZ).

 5. Kelab Koir.

 6. Kelab Dikir Barat (Arjuna Warisan).

 7. Kelab Nasyid.

 8. Kelab Qasidah (Hadi Ar-Rukhban).

 9. Kelab Teater (Anjung Kreatif).

 10. Kelab Media Seni & Pengurusan Teknikal (KMSPT)

 • Untuk membantu meningkatkan nilai apresiasi seni kepada masyarakat kampus terhadap hasil kesenian, kebudayaan dan warisan negeri Terengganu.

 • Memulakan jaringan kerjasama inter-disiplin dengan semua pihak didalam dan luar Universiti.

 • Memulakan aktiviti penyelidikan dan persidangan dalam bidang kesenian, kebudayaan dan warisan negeri Terengganu khususnya dan Malaysia amnya.

bottom of page